Finanțări pentru autorități publice locale

        Autoritățile publice locale (APL) reprezintă un pol major de interes în alocarea finanțărilor europene în cadrul strategiilor și programelor pentru perioada 2014-2020. Discutăm de fonduri nerambursabile alocate atât autorităților din mediul rural, în special prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cât și instituțiilor statului din mediul urban, cărora li se adresează cu precădere Programul Operațional Regional 2014-2020 și Programul Operațional Competitivitate 2014–2020.
     APL-uile din mediul rural se pot orienta asupra unor proiecte de infrastructură rutieră și infrastructură de apă, infrastructură educațională și socială sau investiții care asigură protejarea, întreținerea, restaurarea și amenajarea obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local.
Pentru APL-urile din mediul urban, Ministerul Fondurilor Europene pune la dispoziție finanțări în domenii precum dezvoltare durabilă, îmbunătățirea infrastructurii de transport, sprijinirea mediului de afaceri, promovarea turismului, accesul la internet și servicii conexe, precum și extinderea și modernizarea rețelelor de transport, distribuție și furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și petrolului, în scopul reducerii pierderilor.