Finanțări pentru companii (IMM-uri)

Accesul la finanțare este o problemă stringentă pentru orice antreprenor, indiferent de etapa în care se află afacerea sa, resursele financiare sunt la fel de greu de procurat atât pentru un start-up cât și pentru o companie aflată în dezvoltare.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, vă prezentăm principalele surse de finanțare nerambursabilă existente în prezent pentru IMM-urile din România:
*Programele Naționale pentru IMM
Programele naționale se bazează pe regula ajutorului „de minimis”, care susține financiar anumite categorii de activități (instruire/consultanță în vederea dezvoltării abilităților antreprenoriale, finanțarea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, creșterea competitivității produselor industriale, etc), destinate anumitor beneficiari, precum: tinerii întreprinzători, femeile, micii comercianți sau meșteșugarii.

Placeholder

Aceste programe se derulează prin câteva instituții publice de profil precum Ministerul Finanțelor Publice, prin Directia generală ajutor de stat și Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism.
*Fondurile Structurale

Fondurile Structurale (FS) sunt instrumente financiare prin intermediul cărora Uniunea Europeana acționeaza pentru a crea un echilibru economic între regiuni, prin coeziune economică și socială.
Principalele programe care sprjină dezvoltarea IMM-urilor sunt Programul Operațional Regional, Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Capital Uman.