Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) promovează crearea unei administrații publice moderne, având capacitatea de a facilita dezvoltarea socio-economică, punând la dispoziție servicii publice competitive, investiții și reglementări la nivel European. Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

POCA 2014-2020 este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management.

Programul Operational Capacitate Administrativă se adresează tuturor regiunilor de dezvoltare ale României. În cadrul Programului vor putea obține finanțări următoarele tipuri de beneficiari: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.

Alocarea financiară a programului din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020 este de 553,19 milioane de euro.

Bugetul POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare, după cum urmează:

  • Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiară de 326,38 de milioane de euro (59%);
  • Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu o alocare financiară de 187,69 de milioane de euro FSE (33,93%);
  • Asistență tehnică, cu o alocare financiară de 39,11 de milioane de euro (7,07%).