Programul Operațional Regional (POR)

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) are ca scop creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale sprijinind dezvoltarea mediului de afaceri, a infrastructurii precum și a serviciilor, astfel asigurând o dezvoltare sustenabilă a tuturor regiunilor, prin gestionarea eficientă a resurselor și valorificarea potențialul lor de inovare.
POR este unul dintre programele prin care România va accesa fondurile europene structurale și de investiții ce au ca sursă Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).
Acest program este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivele POR 2014-2020

 • Creșterea competitivității economice
 • Îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunitățilot locale și regionale
 • Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor
 • Dezvoltarea durabilă a regiunilor
 • Valorificarea potențialului de inovare și de asimilare a procesului tehnologic

Prin analiza situației economice și sociale a regiunilor din România (Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020) s-au identificat probleme în următoarele domenii:

 • Cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piață și nivel scăzut de asimilare a inovării în firme,
 • IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivității economiilor regionale. Principalele puncte slabe ale sectorului IMM-urilor, în documentele de programare strategică națională, sunt:
  1. gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea relativ scăzută a afacerilor în toate regiunile,
  2. o reziliența scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile noi dispar de pe piață în primul an de viață.
 • Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de economisire ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri rezidențiale.
 • Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane.
 • Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător în orașele din România.
 • Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate.
 • Turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru revigorarea zonelor mai puțin dezvoltate/izolate.
 • Infrastructură rutieră : gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care are drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse.
 • Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de sănătate și de servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman.
 • Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea politicilor privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale.
 • Capacitate administrativă: nevoia întăriri