Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM) are ca obiectiv general dezvoltarea infrastructurii de transport, energie, mediu și prevenirea riscurilor la standardele europene,în scopul creării condițiilor necesare unei creșteri economice durabile, în condiții de siguranță și utilizare productivă a resurselor naturale.
POIM se concentrează asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon- prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul și o utilizare mai eficientă a resurselor.
Prioritățile de finanțare stabilite prin POIM vizează în mod direct două mari provocări de dezvoltare, din cele cinci, identificate la nivel naționale: Infrastructura și Resursele.
În acest sens, prin POIM sunt finanțate patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, astfel contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Alocarea financiară este de circa 11,8 miliarde de euro din care:

  • 6,94 miliarde de euro Fond de Coeziune
  • 2,48 miliarde de euro Fond European de Dezvoltare Regională
  • 2,46 miliarde de euro Cofinantare

Cu scopul de a atinge obiectivele propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare după cum urmează:

Axa Prioritară 1 – Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului
Suma alocată – 3.404.255.320,00 Euro

Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient
Suma alocată – 1.702.734.954,00 Euro

Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor
Suma alocată – 2.892.443.785,00 Euro

Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric
Suma alocată – 425.531.915,00 Euro

Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
Suma alocată – 478.723.404,00 Euro

Axa Prioritară 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Suma alocată – 197.329.787,00 Euro

Axa Prioritară 7 – Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate
Suma alocată – 249.478.723,00 Euro

Axa Prioritară 8 – Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale
Suma alocată – 68.026.596.00 Euro