Servicii de consultanță

Servicii precontractuale

Noi monitorizăm oportunitățile de finanțare și dumneavoastră primiți informații personalizate în funcție de necesitățile specifice. Astfel veți putea alege cele mai bune soluții de finanțate pentru instituția dumneavoastră.

Identificăm împreună oportunităţile de finanţare atât din surse interne (Programele Structurale și de Investiții, Givernul României etc.), cât şi din surse externe (programe cu aplicare directă la Uniunea Europeană sau Granturi finanțate în parteneriat cu alte state).

Odată identificată sursa de finanțare, veți afla de la noi toate criteriile de eligibilitate și condițiile contractuale specifice programului. Vom studia împreună toate aceste criterii și condiții pentru a decide dacă finanțarea va avantajează cu adevărat.

Elaborarea proiectului

Surse de finanțare

Identificăm pentru dumneavoastră toate sursele de finanțare și programele aplicabile, fie că sunteți autorități locale sau beneficiari ai sectorului privat, și vă ținem la curent cu posibilitățile și condițiile de finanțare.

Documentare

Colectăm și organizăm toate informațiile necesare pentru întocmirea documentației de finanțare și identificăm avizele și documentele solicitate în cadrul programului de finanțare.

Documentație tehnică

Creăm documentația tehnică și o adaptăm în vederea asigurării corespondenței cu cerințele publicate în ghidul solicitantului și documentele programatice naționale și europene.

Elaborare documentației

Elaborăm și concepem documentația de finanțare în următoarele etape: punctarea obiectivelor, justificarea necesităţii și detalierea acţiunilor specifice, cu respectarea criteriilor de eligibilitate impuse de finanţator.

Asistență documentație

Vă oferim asistență pentru depunerea documentației în timp util și în condițiile solicitate de finanțator.

Autoritatea contractantă

Menținerea în permanență pentru dumneavoastră legătura cu Autoritatea Contractantă până la primirea acceptului de finanțare și semnarea contractului de finanțare.

Implementare

Coordonăm activitățile și relația cu autoritatea contractantă, urmărind respectarea clauzelor contractuale;

Realizăm achizițiile cu respectarea prevederilor în vigoare ale legislației în domeniu;

Coordonăm activitatea de informare și publicitate, cu respectarea regulilor de vizibilitate privitoare;

Elaborăm cererile de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și întocmim dosarele de plată în conformitate cu cerințele Autorității Contractante;

Realizăm pentru dumneavoastră raportul final al proiectului;